Házfal

A társasházi élet még sosem volt ilyen könnyű, mint most. Megváltoztatja a házban lakók életét. Ez a Házfal.

Kipróbálom

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

A Házfal.hu felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) Drobinoha Ádám (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Házfal.hu online közösségi-társasház- üzemeltetési oldalon (http://old.hazfal.hu/, a továbbiakban: Házfal.hu) elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://old.hazfal.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://old.hazfal.hu/felhasznaloi-feltetelek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar és angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Drobinoha Ádám
Születési hely, idő: Budapest, 1989.07.19.
Adószám: 8447592847
A szolgáltató székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 66.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Telefonszáma: 06 (70) 363 - 9851
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-83208/2015
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

 • MODIT Datacenter Kft.
 • 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

Hatály és alapvetés:
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2015. március 6. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Általános rendelkezések
 • Felhasználó számára a Szolgáltató önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít.
 • Ahhoz, hogy a weboldal teljes körű felhasználója legyen Felhasználó, először regisztrálnia kell magát. A regisztráció jelenleg csak meghívásos alapon történik, melynek során e-mailben, vagy levélben értesíti a lakót a ház hivatalos adminisztrátora.
 • A szolgáltatást a Házfal.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
  • amennyiben regisztrál, meg kell adnia érvényes e-mail címet, valamint egy jelszót;
  • a jelszó titokban tartásáért kizárólag a felhasználó felelős. Saját hibából adódóan történt felhasználói fiókok lopásáért a Házfal nem vonható felelősségre;
  • az társasházkezelők (továbbiakban úgy is mint: adminisztrátorok) regisztrációjáért és a rendszerben történő módosításokért felelős személy kijelöléséért kizárólag a társasházkezelő felel, a Házfal nem ellenőrzi az egyes regisztrált személyek jogosultságait, vagy szakmai hátterét
  • a Házfal haladéktalanul értesíti a felhasználót, amennyibe a felhasználói azonosítóval valamilyen jogosulatlan felhasználás történik;
  • képviselőként és lakóként is hozzájárul ahhoz, hogy a magáról megosztott információk frissek és időszerűek, valóságnak megfelelnek
  • a hazfal.hu oldalon való közös képviselő nevének és elérhetőségének ajánlása során a felhasználó beleegyezik, hogy a Házfal felhasználhatja az általa beírt adatokat.
  • a felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a házfal csapata megkeresse a Hazfal.hu használatával és működésével kapcsolatos ügyekben a regisztrációnál megadott elérhetőségeken.
 • Regisztrált felhasználóként Felhasználónak lehetősége van elérni az oldal összes funkcióját és megkezdheti kihasználni lehetőségeit. A regisztrációt követően Felhasználó eléri a saját adminisztrációs felületét.
 • A felhasználói fiók törlésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.
 • A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 • Tekintettel arra, hogy a weboldalak tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak.
 • A Házfal fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más ember, vagy vállalat nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név, a felhasználó által közölt adatok és a közösségi részben megosztott részek vagy egyéb adatok:
  • VÉDJEGYET SÉRTENEK,
  • MÁS JOGI SZEMÉLY JOGOS ÉS MÉLTÁNYOLHATÓ ÉRDEKEIT SÉRTŐ NÉV,
  • OBSZCÉN VAGY TRÁGÁR KIFEJEZÉS,
  • RASSZISTA, MÁSOK VALLÁSÁT, NEMZETI, NEMZETISÉGI, SZEXUÁLIS HOVATARTOZÁSÁT GYALÁZÓ, SÉRTŐ KIFEJEZÉS,
 • A Házfal nem tartozik felelősséggel a szolgáltatás nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Házfal összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Hazfal.hu rendszerébe integrálja, valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.
 • Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Házfal semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Hazfal.hu-n.
 • A Házfal fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.
 • Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Regisztrációjával beleegyezik abba, hogy az oldalon végzett aktvitások – beleértve magát a regisztrációt, publikus kérdéseit, vásárlásainak részleteit is – a Hazfal.hu főoldalán és a Hazfal.hu -hoz és a Kepviselokodex.hu-hoz kötődő közösségi oldalak klubjainak üzenőfalain – nyilvánosan megjelenjenek az Ön által választott névhez kapcsolódóan. A Házfal belső, lakóknak szóló, házhoz kapcsolódó oldalán fizetési és a felhasználó által engedélyezett személyes adatok is megjeleníthetők.
 • Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Házfal fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más regisztrált felhasználókat zaklattak akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, kontakt információkat felhasználva vagy bármely más módon.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
 • . Az e-mail cím átírásához vagy a felhasználói fiók törléséhez a Házfal azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Házfal kérheti, hogy a felhasználó
  • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
  • vagy azt, hogy küldje el a Házfal részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
  • vagy személyazonosságát egyéb, a Házfal által elfogadott módon bizonyítsa
 • A megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] címen.
Felelősségek
 • A Házfal.hu működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Házfal.hu-n közzétett, nem tőle származó tartalmakkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 • Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 • Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb weboldalain a Felhasználó által elhelyezett anyagok tartalmáért, pontosságáért (különösen a közös képviselő által közzé tett tartalmak) illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
 • Az adatok pontosságáért, tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a Házfal.hu rendszerében elhelyezett anyagokból, közzétett adatokból, programozási, adatbázis, vagy megjelenítési hibákból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 • Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 • A szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 • Amennyiben a Házfal.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett anyag, adat, egyéb tartalom jogsértő, vagy erkölcsi szempontból kifogásolható, Szolgáltató a jogsértő, vagy kifogásolható tartalmat eltávolíthatja.
 • Amennyiben weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.
 • A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni.
 • A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 • A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
 • A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználót a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a közös képviselő, társasházkezelő, vagy ház adminisztrátor tevékenységért. Szolgáltató nem ellenőrzi az említett személyes tevékenységét, cselekedeteiért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Szolgáltatót nem lehet beidézni, meghívni társasházi közgyűlésekre, és épp ezért nem köteles megjelenni közgyűléseken, a Házfal.hu-n lévő tartalmakat nem köteles Szolgáltató vitás ügyekben rendelkezésre bocsátani.
 • Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszerében tárolt adatok adatvesztéséért.
 • Szolgáltató, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ügyfél felé:
  • semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Ügyfélnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;
  • semmilyen olyan veszteségért és kárért, amely Ügyfélnél az alábbiak miatt merül fel:

   i. Ügyfél számított a Szolgáltatások teljességére, a reklámok pontosságára és létére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Ügyfelet ért veszteség vagy kár Ügyfél és az olyan reklámozó vagy szponzor közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek a reklámja a Szolgáltatáson megjelenik;
   ii. bármilyen, a Szolgáltató által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;
   iii. a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Felhasználói Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;
   iv. Ügyfél elmulasztott a Szolgáltató részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;
   v. Ügyfél elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni.
 • A fenti pontban meghatározott, a Szolgáltató felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a Szolgáltatót megfelelően tájékoztatták, illetve a Szolgáltató tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja Ügyfél rendelkezésére és sem a Szolgáltató, sem bármely hozzá kapcsolható vállalkozás, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.
 • Különösen, a Szolgáltató és a hozzá kapcsolható vállalkozás, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják Ügyfél számára, hogy:
  • az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ügyfél által állított követelményeknek, a Szolgáltatások teljesítik az Ügyfél specifikus követelményeit, a Szolgáltatások használatával elért vagy megszerzett információk, termékek, szolgáltatások teljesítik az Ügyfél elvárásait,
  • az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek, a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk, a Szolgáltatások használatával elért eredmények pontosak és megbízhatóak, és a Szolgáltatás részeként az Ügyfél rendelkezésére bocsátott szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek. 3. A kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Ügyfelet fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ügyfél szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről szerződésben nem mondhat le.
A Szolgáltatás díjai
 • Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a Házfal.hu aktuális szolgáltatási díjtáblázata (http://old.hazfal.hu/arak) tartalmazza. Szolgáltató premium csomagjai (Lite és Plus) subscribe jellegűek. Ez azt jelenti, hogy amíg le nem mondja Felhasználó, addig minden hónap azon napján, amikor az előfizetés köttetett, legkésőbb a hó 30.-áig a Szolgáltató kiszámlázza a következő hónap díját. A hónapok kifizetése előre történik. Éves fizetés esetén a következő év azon napjáig a Szolgáltató elérhető teszi az adott prémium szolgáltatást a Felhasználó számára. (Február 29.-ei rendelés esetén a következő év március 1.-éig)
 • A díjakat a Felhasználó kizárólag a Házfal.hu által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatások a fizetési visszajelzés után az alábbiak szerint aktiválódnak:
  • Bankkártyás fizetés esetén azonnal.
  • Átutalás esetén maximum 48 órán belül.
  • Készpénzes fizetés esetén azonnal megindul a manuális aktiválási folyamat, mely maximum 2 órát vehet igénybe.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
 • A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet 48 órán belül megküld Felhasználónak. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.
 • A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Házfal.hu-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.
 • Amennyiben Felhasználó az egyedi szerződésben meghatározott Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató fizetési meghagyásos eljárást indít, melynek 50.000 Ft-os, azaz ötven ezer forintos költségét köteles Felhasználó megfizetni. A fizetési meghagyásos eljárás utáni esetleges további eljárások költségét Felhasználó viseli.
 • Szolgáltatás megtagadása
  • Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni.
  • A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.
  • Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást az Egyedi Szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
  • A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató rendszerének, valamint az esetlegesen megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.
  • Szolgáltató egyoldalúan megszüntetheti a szolgáltatást 30 nap felmondási idővel, és azzal, hogy a szolgáltatás ellenszolgáltatás nélkül maradt időarányos része Felhasználónak visszajár.
  • Ingyenes szolgáltatás esetén Szolgáltató jogosult mindenféle visszatérítés nélkül 30 napra felmondani a szerződést.
  Szerzői Jogok
  • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Házfal.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
  • Miután a Házfal.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Házfal.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  • A Házfal.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
  • Tilos továbbá a Házfal.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Házfal.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
  • A Házfal.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
  Felmondási jog

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

  Adatvédelem

  A Házfal.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: http://old.hazfal.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

  Egyéb rendelkezések
  • A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  • Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
  Panaszkezelés
  • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
   Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
   Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
   GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
   Központi telefonszám: +36 1 459 4800
   Faxszám: +36 1 210 4677
   E-mail: [email protected]
  • Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

   Pest Megyei Békéltető Testület
   Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
   Telefonszáma: (1)-269-0703
   Fax száma: (1)-269-0703

   Név: dr. Csanádi Károly
   E-mail cím: [email protected]
   Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
   A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:
   http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html


  Különös rendelkezések

  Szerződés létrejötte és hatálya
  • A Felhasználó a Házfal.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.
  • A szolgáltatások aktiválásáról Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációs űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
  Felek jogai és kötelezettségei
  • A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
  • A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges.
  • Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. A szolgáltatások Díja minden esetben előre fizetendő.
  • A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják, vagy készpénzben befizette azt. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.
  • Díjfizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszeresét jogosult a Felhasználótól követelni. A Szolgáltatási Díj befizetésének 30 (harminc) napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megszüntetni a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  Budapest, 2015. március 6.